Ligová schôdza 2018

Ligová schôdza sa bude konať 23.11.2018 o 19:00 v hasičskej zbrojnici v Šenkviciach.
Organizátori ligových kôl musia mať pripravený dátum ligového kola pre sezónu 2019.
Hlasovacie právo majú len družstvá, ktoré zaplatia štartovné pred začiatkom schôdze.
Výbor ZSHL

Nový rok 2017

Šťastný Nový rok 2017,plný osobných aj športových úspechov Vám praje
Ladislav Szerencsés
predseda ZSHL

Vianoce 2016

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a bohatého Ježiška praje
Ladislav Szerencsés
predseda ZSHL

15622439_1199933133376329_2631659016312648215_n