Vianoce 2022

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny Vám praje Ladislav Szerencsés