Detská hasičská liga ZSHL

Pravidlá Detská hasičská liga(PDF)

Ligový kalendár

Jún – Dvorníky

Júl – Bojničky, Malý Lapáš

August – Križovany nad Dudváhom

September – Kráľová pri Senci,  Pezinok

Presné termíny budú zverejnené po ďalšej schôdzi.

Bodovanie, hodnotenie a výbor sa budú prejednávať na  ďalšej schôdzi.

Termín ďalšej schôdze je 27.apríla o 19:00 na hasičskej zbrojnici vo Voderadoch!!!!!