Detská hasičská liga ZSHL

Priebežné poradie

Vysledky 3. kola Malý Lapáš

Výsledky 2. kola Bojničky

Výsledky 1. kola Dvorníky

Pravidlá Detská hasičská liga(PDF)

Kalendár Detskej hasičkej ligy ZSHL:
24.6. Dvorníky
1.7. Bojničky – registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00
22.7. Malý Lapáš –  registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00
29.8. Križovany nad Dudváhom –  registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00
8.9. Kráľová pri Senci –  registrácia 8:00, začiatok súťaže 8:30
16.9. Pezinok –  registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00