Nový rok 2017

Šťastný Nový rok 2017,plný osobných aj športových úspechov Vám praje
Ladislav Szerencsés
predseda ZSHL