Schôdza Detská liga

Schôdza detskej hasičskej ligy ZSHL sa bude konať piatok 22. marca 2019 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v Bojničkách. Prosíme potvrdiť účasť mailom na mikarabova@gmail.com alebo komentom na FB.

Ligová schôdza 2018

Ligová schôdza sa bude konať 23.11.2018 o 19:00 v hasičskej zbrojnici v Šenkviciach.
Organizátori ligových kôl musia mať pripravený dátum ligového kola pre sezónu 2019.
Hlasovacie právo majú len družstvá, ktoré zaplatia štartovné pred začiatkom schôdze.
Výbor ZSHL

Ligová schôdza 2016

Ligová schôdza sa bude konať 25.11.2016 o 19:00 v hasičskej zbrojnici vo Voderadoch. Prosíme účastníkov, aby už mali termín kola pripravený. Podmienka hlasovania je zaplatenie štartovného do ďalšieho ročníka. Z každého tímu maximálne 2 zástupcovia.