Vianoce 2017

Šťastné a požehnané Vianočné sviatky, v kruhu najbližších Vám praje
Ladislav Szerencsés
predseda ZSHL

Ligová schôdza 2017

Ligová schôdza sa bude konať 24.11.2017. Záujemcovia o usporiadanie ligovej schôdze sa môžu hlásiť na 0914231671 alebo na pokladnik@zshl.sk

Zmeny termínov 2017

Zmeny v ligovom kalendári:

Senkvice -> zmena času na 16:00 z dôvodu konania KK PP DPOSR
Pata -> presun termínu na 22.7.2017 z dôvodu konania MSR v požiarnom športe(15.-16.7.2017, TT).
Jarovce -> presun termínu na 24.6.2017 z dôvodu technických prác vo futbalovom areáli.
Orechová Potôň – Vieska -> presun na 9.9.2017 z organizačných dôvodov.
Za vzniknuté problémy sa obe organizácie ospravedlňujú.

Ligový kalendár 2017

10.6.2017 13:00 Sládkovičovo

17.6.2017 13:00 Sokolce

24.6.2017 13:00 Jarovce

1.7.2017 16:00 Šenkvice

8.7.2017 14:00 Pezinok

22.7.2017 14:00 Pata

29.7.2017 21:00 Suchá nad Parnou

5.8.2017 13:00 Kyselica

12.8.2017 21:00 Pavlice

19.8.2017 14:00 Hrnčiarovce nad Parnou

26.8.2017 21:00 Lúka nad Váhom – Banka

2.9.2017 13:00 Voderady

9.9.2017 12:00 Orechová Potôň – Vieska

Ligová schôdza 2016

Ligová schôdza sa bude konať 25.11.2016 o 19:00 v hasičskej zbrojnici vo Voderadoch. Prosíme účastníkov, aby už mali termín kola pripravený. Podmienka hlasovania je zaplatenie štartovného do ďalšieho ročníka. Z každého tímu maximálne 2 zástupcovia.