Schôdza marec 2018

Ligová schôdza ohľadom pracovného stretnutia slovenských hasičských líg s predstaviteľmi DPO SR sa uskutoční v soboti 3. marca o 17.00 v hasičskej zbrojnici v Sládkovičove.
Účasť v maximálnom počte 2 ľudí za tím potvrďte v komentári pod príspevkom na FB ZSHL.
Ako bolo avizované, téma stretnutia určí ďalšie smerovanie ligy, preto je vhodné, aby mal každý tím zastúpenia na schôdzi.
Výbor ZSHL

Mimoriadna schôdza 2018

Dňa 23.2.3018 sa Ladislav Szerencsés a Katarína Zalková zúčastnili pracovného stretnutia DPO SR v BA na Kutuzovovej ulici, ktoré sa malo týkať Majstrovstiev sveta v Hasičskom športe viď mail:
 
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky organizuje dňa 23. februára 2018 o 10,00 hod. v zasadačke Domu DPO SR na Kutuzovovej ulici 17 v Bratislave pracovné stretnutie, na ktoré pozýva zodpovedných zástupcov jednotlivých hasičských líg (vrátane detských líg) pôsobiacich v rámci celého Slovenska.
 
Predmetom stretnutia bude zabezpečenie účasti na majstrovstvách sveta v hasičskom športe, ktoré sa uskutočnia na Slovensku v mesiaci september 2018.
 
Z kapacitných dôvodov je možné vyslať na stretnutie dvoch zodpovedných zástupcov z jednotlivých líg. Účasť jednotlivých zástupcov prosím potvrdiť na mailovú adresu sekretariat@dposr.sk do 20. februára 2018.
 
Sekretariát DPO SR
 
Ohľadom tohto bodu sme sa dozvedeli len to že sa budú konať v Banskej Bystrici v septembri a nič iné.
 
Privítal nás Prezident DPOSR, generálny sekretár a vedúci sekretariátu.
Predostreli Nám návrh, aby sa všetky ligy na Slovensku behom 1 roka behali podľa jednotných pravidiel, ktoré by boli rovnaké s pravidlami previerok pripravenosti, a tieto všetky súťaže by sa behali na 3B a plniace terče.
Chceli by vytvoriť Federáciu aby sa mohli čerpať peniaze z Ministerstva školstva – patrili by tam všetky ligy,ligy v 60,100, DPOSR,prezídium,detské ligy, reprezentácia,CTIF.
 
Rád by som zvolal ligovú schôdzu ohľadom tohto,čím skôr.
Dátum a miesto konania uverejníme v priebehu zajtrajška.
 
Toto je len malá časť toho čo sme sa dozvedeli. Preto Vás žiadam, aby sa danej schôdze zúčastnil každé družstvo – Max.2.
Jedná sa o veľmi závažné rozhodnutia ohľadom budúcnosti ZSHL.
 
Svoju účasť potvrďte komentárom pod príspevkom na FB stránke ZSHL.

Pravidlá 2018

V sekcii Pravidlá boli pridané pravidlá ZSHL 2018 dohodnuté na ligovej schôdzi v novembri 2017.

Vianoce 2017

Šťastné a požehnané Vianočné sviatky, v kruhu najbližších Vám praje
Ladislav Szerencsés
predseda ZSHL

Ligová schôdza 2017

Ligová schôdza sa bude konať 24.11.2017. Záujemcovia o usporiadanie ligovej schôdze sa môžu hlásiť na 0914231671 alebo na pokladnik@zshl.sk

Zmeny termínov 2017

Zmeny v ligovom kalendári:

Senkvice -> zmena času na 16:00 z dôvodu konania KK PP DPOSR
Pata -> presun termínu na 22.7.2017 z dôvodu konania MSR v požiarnom športe(15.-16.7.2017, TT).
Jarovce -> presun termínu na 24.6.2017 z dôvodu technických prác vo futbalovom areáli.
Orechová Potôň – Vieska -> presun na 9.9.2017 z organizačných dôvodov.
Za vzniknuté problémy sa obe organizácie ospravedlňujú.