Zmena času Hrnčiarovce

Ligové kolo dňa 19.8.2017 v Hrnčiarovciach sa posúva začiatok súťaže na 12:00.