Vianoce 2017

Šťastné a požehnané Vianočné sviatky, v kruhu najbližších Vám praje
Ladislav Szerencsés
predseda ZSHL