Mimoriadna schôdza 2018

Dňa 23.2.3018 sa Ladislav Szerencsés a Katarína Zalková zúčastnili pracovného stretnutia DPO SR v BA na Kutuzovovej ulici, ktoré sa malo týkať Majstrovstiev sveta v Hasičskom športe viď mail:
 
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky organizuje dňa 23. februára 2018 o 10,00 hod. v zasadačke Domu DPO SR na Kutuzovovej ulici 17 v Bratislave pracovné stretnutie, na ktoré pozýva zodpovedných zástupcov jednotlivých hasičských líg (vrátane detských líg) pôsobiacich v rámci celého Slovenska.
 
Predmetom stretnutia bude zabezpečenie účasti na majstrovstvách sveta v hasičskom športe, ktoré sa uskutočnia na Slovensku v mesiaci september 2018.
 
Z kapacitných dôvodov je možné vyslať na stretnutie dvoch zodpovedných zástupcov z jednotlivých líg. Účasť jednotlivých zástupcov prosím potvrdiť na mailovú adresu sekretariat@dposr.sk do 20. februára 2018.
 
Sekretariát DPO SR
 
Ohľadom tohto bodu sme sa dozvedeli len to že sa budú konať v Banskej Bystrici v septembri a nič iné.
 
Privítal nás Prezident DPOSR, generálny sekretár a vedúci sekretariátu.
Predostreli Nám návrh, aby sa všetky ligy na Slovensku behom 1 roka behali podľa jednotných pravidiel, ktoré by boli rovnaké s pravidlami previerok pripravenosti, a tieto všetky súťaže by sa behali na 3B a plniace terče.
Chceli by vytvoriť Federáciu aby sa mohli čerpať peniaze z Ministerstva školstva – patrili by tam všetky ligy,ligy v 60,100, DPOSR,prezídium,detské ligy, reprezentácia,CTIF.
 
Rád by som zvolal ligovú schôdzu ohľadom tohto,čím skôr.
Dátum a miesto konania uverejníme v priebehu zajtrajška.
 
Toto je len malá časť toho čo sme sa dozvedeli. Preto Vás žiadam, aby sa danej schôdze zúčastnil každé družstvo – Max.2.
Jedná sa o veľmi závažné rozhodnutia ohľadom budúcnosti ZSHL.
 
Svoju účasť potvrďte komentárom pod príspevkom na FB stránke ZSHL.