Detská liga – archív

Detská hasičská liga ZSHL 2019:

Celkové poradie

Výsledky 7. kola Pezinok

Výsledky 6. kola Kráľová pri Senci

Výsledky 5. kola Križovany nad Dudváhom

Výsledky 4. kola Malý Lapáš

Výsledky 3. kola Dvorníky

Výsledky 2. kola Zbrojníky

Výsledky 1. kola Bojničky

Z organizačných dôvodov sa kolo detskej ligy v Bojničkách presúva z 23. 6.2019 na 2.6.2019. Toto kolo bude zároveň prvým kolom detskej ligy ZSHL.

Kalendár ligových súťaží:

2.6.2019 – Bojničky – reg.10:00 hod, zač.11:00 hod.
16.6.2019 – Zbrojníky – reg.10:00 hod, zač.11:00 hod.
30.6.2019 – Dvorníky – reg.10:00 hod, zač.11:00 hod.
14.7.2019 – Malý Lapáš – reg.10:00 hod, zač.11:00 hod.
29.8.2019 – Križovany n/Dudváhom – reg.10:00 hod, zač.11:00 hod.
7.9.2019 – Kráľová pri Senci – reg.8:00 hod, zač.9:00 hod.
22.9.2019 – Pezinok – reg.10:00 hod, zač.11:00 hod.

Pravidlá 2019

Prihláška na súťaž 2019

Detská hasičská liga ZSHL 2018:

Celkové poradie detská liga ZSHL

Výsledky 6. kola Pezinok

Výsledky 5. kola Kráľová pri Senci

Výsledky 4. kola Križovany nad Dudváhom

Výsledky 3. kola Malý Lapáš

Výsledky 2. kola Bojničky

Výsledky 1. kola Dvorníky

Pravidlá Detská hasičská liga(PDF)

Kalendár Detskej hasičkej ligy ZSHL:
24.6. Dvorníky
1.7. Bojničky – registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00
22.7. Malý Lapáš –  registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00
29.8. Križovany nad Dudváhom –  registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00
8.9. Kráľová pri Senci –  registrácia 8:00, začiatok súťaže 8:30 16.9.
Pezinok –  registrácia 10:00, začiatok súťaže 11:00