Zmeny termínov 2017

Zmeny v ligovom kalendári:

Senkvice -> zmena času na 16:00 z dôvodu konania KK PP DPOSR
Pata -> presun termínu na 22.7.2017 z dôvodu konania MSR v požiarnom športe(15.-16.7.2017, TT).
Jarovce -> presun termínu na 24.6.2017 z dôvodu technických prác vo futbalovom areáli.
Orechová Potôň – Vieska -> presun na 9.9.2017 z organizačných dôvodov.
Za vzniknuté problémy sa obe organizácie ospravedlňujú.