Zmena termínu – Detská liga

Z organizačných dôvodov sa kolo detskej ligy v Bojničkách presúva z 23. 6.2019 na 2.6.2019. Toto kolo bude zároveň prvým kolom detskej ligy ZSHL.